Nhận lời khuyên trực tiếp từ chuyên gia đồng hồ cao cấp - Trải nghiệm dịch vụ mua sắm trực tuyến tại nhà, văn phòng, mọi lúc mọi nơi - liên hệ hotline 0886.020.999

Tra cứu nhanh bảng giá sửa chữa đồng hồ tại đây!

Gõ tên thương hiệu đồng hồ của bạn vào ô bên dưới, để tham khảo giá sửa chữa đồng hồ đầy đủ

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr5 – 2tr5 2tr – 4tr
Quartz Chronograph 2tr – 3tr 2tr5 – 4tr
Mechanical 4tr – 6tr 6tr – 8tr
Mechanical Chrono 6tr – 8tr 10tr – 14tr
Complication I 5tr – 7tr 7tr – 9tr
Complication II 8tr – 10tr 10tr – 12tr
Complication III 15tr – 20tr 30tr – 40tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 2tr – 3tr 2tr5 – 3tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 300k – 500k 400k – 600k
CẮT MẮT DÂY   200k 200k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr – 2tr 2tr – 3tr
Quartz Chronograph 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Mechanical 1tr5 – 3tr 2tr5 – 5tr
Mechanical Chrono 3tr5 – 6tr 6tr – 8tr
Complication I 2tr – 3tr5 3tr5 – 5tr
Complication II 3tr – 5tr 5tr – 7tr
Complication III 8tr – 10tr 15tr – 20tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 1tr5 – 2tr 2tr5 – 3tr
LÀM SẠCH Vỏ + dây 200k – 300k 300k – 400k
CẮT MẮT DÂY   200k 200k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr – 1tr5 1tr5 -2tr
Quartz Chronograph 1tr5 – 2tr 1tr8 – 2tr3
Mechanical 1tr5 – 2tr 2tr – 3tr
Mechanical Chrono 2tr – 3tr 3tr – 4tr
Complication I 1tr4 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication II 2tr – 2tr5 2tr5 – 3tr
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 1tr5 – 2tr 2tr5 – 3tr
LÀM SẠCH Vỏ + dây 200k – 300k 300k – 400k
CẮT MẮT DÂY   100k 100k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

 CÔNG VIỆC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 850k – 1tr5 1tr – 1tr5
Quartz Chronograph 1tr – 2tr 1tr5 – 2tr
Mechanical 1tr – 2tr 1tr5 – 2tr3
Mechanical Chrono 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Complication I 1tr2 – 1tr6 1tr6 – 2tr
Complication II 1tr5 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 600k – 1tr 800k -1tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 100k – 200k 150k – 250k
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

 CÔNG VIỆC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 850k – 1tr250 1tr – 1tr5
Quartz Chronograph 1tr – 1tr5 1tr4 – 1tr8
Mechanical 1tr – 1tr5 1tr2 – 1tr8
Mechanical Chrono 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Complication I 1tr2 – 1tr6 1tr6 – 2tr
Complication II 1tr5 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 600k – 1tr 800k -1tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 100k – 200k 150k – 250k
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

 HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 400k – 1tr 800 – 1tr2
Quartz Chronograph 600k – 1tr2 1tr2 – 1tr6
Mechanical 400k – 1tr 1tr – 1tr4
Mechanical Chrono 1tr – 1tr4 1tr5 – 2tr
Complication I 1tr – 1tr2 1tr2 – 1tr5
THAY KÍNH Khoáng 250k trở lên
Tráng Sapphire 350k trở lên
Sapphire nguyên khối 850k trở lên
Sapphire cong 1tr450 trở lên
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 150k – 250k 150k – 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 400k – 600k 600k – 1tr250
LÀM SẠCH Vỏ + dây Miễn phí Miễn phí
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Bảng giá sửa chữa đồng hồ

 HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG
BẢO DƯỠNG Quartz 300k – 500k
Quartz Chronograph 400k – 1tr2
Mechanical 400k – 600k
THAY KÍNH Khoáng 250k trở lên
Tráng Sapphire 350k trở lên
Sapphire nguyên khối 850k trở lên
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 150k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 350k – 650k
LÀM SẠCH Vỏ + dây Miễn phí
CẮT MẮT DÂY   50k

Dưới đây là bảng giá sửa chữa đồng hồ đeo tay mới nhất, được chúng tôi phân loại dựa trên 3 yếu tố: Giá trị thương hiệu, độc – lạđộ phổ biến được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Bảng xếp hạng cũng phân các mức giá sửa chữa, bảo dưỡng để cho các khách hàng nắm rõ và tra cứu thông tin nhanh nhất.

Ultra Luxury

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr5 – 2tr5 2tr – 4tr
Quartz Chronograph 2tr – 3tr 2tr5 – 4tr
Mechanical 4tr – 6tr 6tr – 8tr
Mechanical Chrono 6tr – 8tr 10tr – 14tr
Complication I 5tr – 7tr 7tr – 9tr
Complication II 8tr – 10tr 10tr – 12tr
Complication III 15tr – 20tr 30tr – 40tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 2tr – 3tr 2tr5 – 3tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 300k – 500k 400k – 600k
CẮT MẮT DÂY   200k 200k

High-end Luxury

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr – 2tr 2tr – 3tr
Quartz Chronograph 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Mechanical 1tr5 – 3tr 2tr5 – 5tr
Mechanical Chrono 3tr5 – 6tr 6tr – 8tr
Complication I 2tr – 3tr5 3tr5 – 5tr
Complication II 3tr – 5tr 5tr – 7tr
Complication III 8tr – 10tr 15tr – 20tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 1tr5 – 2tr 2tr5 – 3tr
LÀM SẠCH Vỏ + dây 200k – 300k 300k – 400k
CẮT MẮT DÂY   200k 200k

Luxury

HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 1tr – 1tr5 1tr5 -2tr
Quartz Chronograph 1tr5 – 2tr 1tr8 – 2tr3
Mechanical 1tr5 – 2tr 2tr – 3tr
Mechanical Chrono 2tr – 3tr 3tr – 4tr
Complication I 1tr4 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication II 2tr – 2tr5 2tr5 – 3tr
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 200k 200k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 1tr5 – 2tr 2tr5 – 3tr
LÀM SẠCH Vỏ + dây 200k – 300k 300k – 400k
CẮT MẮT DÂY   100k 100k

Entry-level Luxury

 CÔNG VIỆC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 850k – 1tr5 1tr – 1tr5
Quartz Chronograph 1tr – 2tr 1tr5 – 2tr
Mechanical 1tr – 2tr 1tr5 – 2tr3
Mechanical Chrono 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Complication I 1tr2 – 1tr6 1tr6 – 2tr
Complication II 1tr5 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 600k – 1tr 800k -1tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 100k – 200k 150k – 250k
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Quasi-luxury

 CÔNG VIỆC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 850k – 1tr250 1tr – 1tr5
Quartz Chronograph 1tr – 1tr5 1tr4 – 1tr8
Mechanical 1tr – 1tr5 1tr2 – 1tr8
Mechanical Chrono 1tr5 – 2tr5 2tr5 – 3tr5
Complication I 1tr2 – 1tr6 1tr6 – 2tr
Complication II 1tr5 – 2tr 2tr – 2tr5
Complication III 5tr 10tr
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 250k 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 600k – 1tr 800k -1tr5
LÀM SẠCH Vỏ + dây 100k – 200k 150k – 250k
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Enthusiast

 HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG KIM LOẠI QUÝ
BẢO DƯỠNG Quartz 400k – 1tr 800 – 1tr2
Quartz Chronograph 600k – 1tr2 1tr2 – 1tr6
Mechanical 400k – 1tr 1tr – 1tr4
Mechanical Chrono 1tr – 1tr4 1tr5 – 2tr
Complication I 1tr – 1tr2 1tr2 – 1tr5
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 150k – 250k 150k – 250k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 400k – 600k 600k – 1tr250
LÀM SẠCH Vỏ + dây Miễn phí Miễn phí
CẮT MẮT DÂY   50k 50k

Consumer

 HẠNG MỤC KIỂU MÁY KIM LOẠI THƯỜNG
BẢO DƯỠNG Quartz 300k – 500k
Quartz Chronograph 400k – 1tr2
Mechanical 400k – 600k
THAY PIN Quartz/Quartz Chronograph 150k
CHỈNH SAI SỐ A/M 100k
ĐÁNH BÓNG Vỏ + dây 350k – 650k
LÀM SẠCH Vỏ + dây Miễn phí
CẮT MẮT DÂY   50k